Avís legal i polítiques de privacitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini capoeiracanigo.com pertanyen a l’Associació de Capoeira Canigó, entitat registrada amb el núm. 4295 Seccion 1 del Registre de Girona, amb DNI G 17715152 i domicili al carrer Bellpuig, 15, 17007 de Girona. S’estableix com a adreça de contacte capoeiracanigo@gmail.com.

Aquesta web ofereix una descripció no exhaustiva de les activitats que organitza i desenvolupa l’Associació de Capoeira Canigó i altres persones i/o entitats relacionades.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ o de terceres persones amb qui ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. LASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus projectes i serveis. L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de l’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a capoeiracanigo.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a l’L’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de l’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA CANIGÓ amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB CAPOEIRACANIGO.COM

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.